Přijde host do baru
Žbrbble drvvvff limonády
Dvě deci čeho?