Jak se říká deseti černochům a jednomu bělochovi? Férovka.