Jak zachráníš topícího se černocha? Hodíš mu kotvu.