Proč nejezdí černoši do velehor?
Protože umějí šplhat jenom po stromech!