Povídá sněhulák černochovi: „No ty vole… to jsi asi trochu přehnal!?”