Jednou se ptali se papeže, proč v kněžském stavu nemohou být také ženy.
Odpověděl: “Protože by tak zaniklo zpovědní tajemství.”