Židovská rodinka – otec, matka a syn se projíždějí na řece, když v jednu chvíli spadne neposedný klučina do vody a jde ke dnu. Rodiče bědují a modlí se:
“Bože nás Nejvyšší, vrať nám naše dítě.”
Zázrak, dítě se objeví na hladině, a dokonce se samo nějak dostane do loďky. Otec padne na kolena:
“Bože, děkuji Ti za Tvou dobrotu!”
Matka se podívá s přimhouřenýma očima a povídá k nebesům:
“Ty, Bože, neměl náhodou ten kluk na hlavě čepici, když spadl?”