Přijede Mikuláš do židovské rodiny a povídá:
“Tak milé dětičky, copak vám asi letos pan Mikuláš prodá???”