“Jak tahle válka skončí?” Ptá se izraelský generál nejvyššího rabína..
“No, buď to půjde přirozenou cestou, nebo se stane zázrak” odpoví rabín… “A co je ta, pro Izrael, přirozená cesta?” – “na nepřátele začnou z nebe padat kameny a oheň, příjdou kobylky a ty jim sežerou zásoby, všichni nepřátelští vojáci budou raněni slepotou a zbraně během jedné minuty zrezivějí.” říká rabín “A co je tedy potom ten zázrak?” ptá se generál
– “no, že ta hrstka našich vojáků pomocí zbraní a vlastní síly zvítězí proti tak obrovské přesile nepřátel…”