Na dveřích židovské synagogy byl nápis:
“Vstupovati do synagogy s nepokrytou hlavou je jako dopouštěti se cizoložství.”
Za dva dny tam bylo připsáno:
“Zkusil jsem obojí a nedá se to srovnat!”