Jak poznáte, že je někdo napůl Žid a napůl křesťan? Když jde ke zpovědi, vede s sebou svého právníka!