Jsou takhle v synagoze dva židi
jeden je bohatý obchodník a modlí se, aby se mu povedl stamiliónový obchod,
druhý je obyčejný kramář a nutně potřebuje tisíc korun.
Chodí tam každý den a kramář se modlí:
“Jehovo, Jehovo, dej ať získám tisíc korun. Jehovo, Jehovo, dej ať získám tisíc korun.”
Ke konci třetího dne už to obchodník nevydrží a vrazí mu do ruky tisícovku se slovy:
“Tumáte a nerušej mi Jehovu!”