V nacistickém zajateckém táboře se velící důstojník rozhodl, že na Štědrý Večer propustí některé své vězně.Nejspravedlivější bude, když každému položí otázku a ti, kteří odpoví správně, budou propuštěni.První přišel na řadu britský důstojník. Němec se ho ptá:”V roce 1912 se slavná loď srazit s ledovec. Jak se jmenovat ta loď?”Brit nezaváhal, řekl, že Titanic, a byl propuštěn. Druhý přišel na řadu Američan. Velitel se ho ptá:”V roce 1912 se srazit Titanik s ledovec. Vy vědět, kolik životů být tehdy ztraceno?”Američan řekl, že 1517, a byl propuštěn. Třetí na řadu přišel Žid. Německý velitel spustil:”V roce 1912 se Titanik srazit s ledovcem a potopit. Tenkrát zahynout 1517 lidí. Jak se jmenovali?”