Khon a Roubíček jsou u moře. Khon se plácá ve vodě a volá na Roubíčka: “Roubíček, pojďte do vody!”
Roubíček se ohlédne a líně odvětí: “Co bych tam dělal, plavat neumím a chcát se mi taky nechce!”