Kněz, ministrant a rabín se dohadují, kdy vlastně začíná život. Kněz povídá, že život začíná početím.
Ministrant říká: “Promiňte, ale já si myslím, že zrozením.”
A rabín na to: “Je mi líto, ale oba se mýlíte. Život začíná tehdy, když děti odejdou z domova a pes chcípne.”