Promlouvá pan Khon k prokuristovi:
“Kouknou, pane Maier, voni sou u mně šestej rok! A šestej rok choděj pozdě do práce! Pátej rok mně vokrádaj! Čtyři roky se mi tahaj s manželkou, před měsícem mi sbouchli dceru!”
“Maier, já jich varuju! Eště to nejmenší – a vyrazím s nima dveře!”