Kohn potká Rubinsteina. “Tak, jakpak si vede tvůj nejstarší, Izák?” “Náramně, kdyby se tak vedlo každému právníkovi jako se vede jemu… Už ani neberte nové případy” “A jak se vede tvé dceři Ester?” ” To je ti dítě, právě se vrátila z evropského turné. vystupovala v nejlepších evropských koncertních síních.” “A co dělá tvůj nejmladší Moše?” “Co by dělal, má pořád ten stánek s obnošeným šatstvem. ale to ti řeknu, bez něj bychom všichni umřeli hlady.”