“Tak co, Grossman, byli v Tarnopoli? A co je tam nového?” “Nového? Nic. Jenom tam štěkal pes.” “A proč?” “Protože se tam seběhlo mnoho lidí.” “A co tam ti lidé dělali?” “Dívali se, jak policie odvádí tvého bratra.” “Že odvedli mého bratra? A pročpak?” “Falšoval prý směnky.” “Směnky falšoval? Ale to přece není nic nového.” “No vždyť jim říkám, že v Tarnopoli není nic nového.”