Pan Lévi se chce dát rozvést. Když se ho Rabín zeptá, proč, pan Lévi řekne, že jeho žena je frigidní a on je jí protivní. Rabín pošle pro paní Léviovou a požádá ji, aby pana Léviho v Rabínově přítomnosti políbila. Pan lévi obdrží dlouhý a vášnivý polibek. Rabín řekne “A to mi říkají oni, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohňivá bytost.” A pan Lévi na to “To ano, ale tohle je žena Nathana Léviho, já jsem Izidor.”