Jeden velmi zbožný rabín se odebral na věčnost a členové jeho obce začali vyzývat Hospodina, aby jim dopřál zahlédnot, co jejich rabín v nebi dělá. Jejich prosba byla vyslyšena, ale ke své hrůze spatřili rabína s překrásnou blondýnkou na klíně. Volají na něj: “Rebe, rebe, jak jen můžeš! Ty, který jsi byl celý život tak svatý…” “Pochopte to”, vysvětluje rabín. “Ona není má odměna, já jsem její trest.”