Vyrušuje při hodině Angličtiny, bohužel jen česky.