Kopal do dveří sborovny a kříčel: “Sezame otevři se.”