Neustále lítá po třídě a posedává na oknech a lavicích.
Odpověď otce: Tomu nevěřím. Holub.