Přinesl do hodiny prášek na pečení a předstíral prodej drog.