Vyndala při hodině tělesné výchovy bez dovolení kozu a celá třída přes ni skákala.