Zařval ˝nálet na blby˝ a pustil mi na nohu kovadlinu.