Poslán namočit houbu vrátil se s mokrou hlavou a suchou houbou.