O přestávce kopal do dveří, a když byl napomenut, kopnul si drze ještě jednou.