Poslední zprávy, povodně 2002: „Vltava protekla… Prahou.”