Ze školy: „Žehlička není v proudu, dokud nepřijde povodeň.”