Neukázněným řidičům, kteří špatně parkují v oblasti Karlína, bude policie udělovat místo botiček kotvičky.