Kdyby v českých řekách bylo místo vody pivo, v životě by nemohla nastat taková povodeň.