Po neúspěšném zavření dveří v metru hlásí řidič do mikrofonu : „Vyndejte prosím rybu, která zablokovala dveře v poslední soupravě.“