Právník a inženýr chytají ryby na Jadranu. Právník povídá: “Já jsem tady, protože pojišťovna mi vyplatila peníze za shořený dům”. “No to je náhoda,” povídá inženýr. “Mě zase pojišťovna vyplatila peníze, protože mi povodeň strhla dům.” Právník se zamyslí a pak se zeptá: “A jak se vám povedlo způsobit povodeň?”