Coubertinův zákon: V lásce není důležité zvítězit, nýbrž zúčastnit se.