Má-li tvoje dítě problémy s výslovností “ř”, nic si z toho nedělej, všechna neslušná slova bude vyslovovat jasně.