Zákon vyplývající ze života: Život je řada průšvihů po sobě nepravidelně jdoucích.