Pravděpodobnost, že chleba spadne na zem namazanou stranou, je přímo úměrná ceně koberce.