Shapirův zákon odměňování: Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočká se nejvyššího uznání.