Žena udělá, co chce muž, požaduje-li muž, cosi přeje žena.