Gilbertsonův zákon: Nic není dostatečně chráněno před průměrně talentovaným blbem.