Povídá Old Šutrhandovi po souboji Vínetuovi: „Deset střel, to si asi za rámeček nedáš…”
„Naopak,” namítne vítěz, „aspoň všichni vidí, jak výborného jsem měl protivníka!”