Ptá se Bud přítele: „Víš už, Billy, s kým půjdeš tancovat?”
„S Kim,” prozrazuje Bill.
„No, na to se tě právě ptám, s kym?”