Farmář se chlubí indiánovi svým majetkem: „Možná to ani netušíš, příteli, ale já mám mnoho luk.”
Indián se samozřejmostí pokýve hlavou: „Jo, jo, já mít taky mnoho luk, já z nich střílet bizoni…”