Indiánský obřad. Inču-Čuňák si všimne, že se Old Šutrhand s Čo-Či někam vypařili a jde je hledat. V lesíku nedaleko tábora vedle něj náhle zašustí křoví.
„Ty prasáku, co to tam děláš?!” rozkřikne se pořádně rudý náčelník.
Ozve se Old Šutrhandův hlas: „Hledám toaleťák.”