Jak se řekne polsky lopata?
Ręczny przenosnik materialów sypkich.