Jak se řekne čínsky Vrabec sežral koně? … Čiri hami ihaha … !