Anglický text:
How do you do?
All right.
český překlad:
Jak si to děláte?
Vždycky pravou.