Malý praktický česko-japonský slovník:
ředitel – nemako
sekretářka – omako
dělník – mako jako pako