„Víš, jak udržíš pitomce 24 hodin v nejistotě?”
„To nevím, jak?”
„Zítra ti to řeknu!”